فازمتر کلاسیک ۱۴ سانتی

• در بسته‌بندی ساده و مسواکی
• در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد

مشخصات فنی فازمتر جیبی

مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک
فازمـــــــــتر ۱۴ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت) ۱۴/۵
سانتیمتر
فــــــــولاد با روکش نیکل