فازمتر ١٥.٥ سانتی

• در بسته‌بندی ساده و مسواکی
• در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد

مشخصات فنی فازمتر ۱۵.۵ سانت

مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک
فازمـــــــــتر ١٥/٥ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت) ١٥/٥
سانتیمتر
فــــــــولاد با روکش نیکل