قاب دیواری ٤x٣٦

• رنگ بدنه:نقره ای زیر و نرم ،چوب ماهگونی
• رنگ پلاستیک: متنوع

مشخصات فنی

مـــــدل بالاست طــــول
(FML)٣٦٭٤ بالاست ٣٦٭٢ ٥٩ سانتیمتر