قاب لامپ اف.ام.ال

• رنگ بدنه:نقره ای زیر و نرم ،چوب ماهگونی
• رنگ پلاستیک: متنوع

مشخصات فنی

مـــــدل بالاست طــــول
(FML) ٥٥٭٢ بالاست ٥٥٭٢ ٧٧سانتیمتر