میزان نور مورد نیاز گیاهان

نور گیاهان آپارتمانی : این نوع گیاهان از نظر نور به سه دسته تقسیم می شوند: گیاهان سایه دوست این نوع گیاهان بهترین نوع برای نگهداری در داخل خانه میباشند. گیاهان با نور شدید یا اصطلاحا گیاهان آفتاب دوست که میتوان گفت تمام گل های زینتی در این دسته قرار ... مطالعه این مقاله