فازمتر سختکاری شده

فازمتر کلاسیک سختکاری شده • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر کروم وانادیوم مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـتر کروم وانادیوم  ۵۰۰ ۔…

ادامه خواندن

فازمتر دکمه ای

فازمتر دکمه ای • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر دکمه ای مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــتر دکمه ای ۵۰۰ ۔ ۱۰۰…

ادامه خواندن
بستن منو