فازمتر 15 سانت جیبی

فازمتر ١٥.٥ سانتی • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر ۱۵.۵ سانت مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر ١٥/٥ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت) ١٥/٥ سانتیمتر فــــــــولاد…

Continue Reading

فازمتر جیبی

فازمتر کلاسیک ۱۴ سانتی • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر جیبی مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر ۱۴ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)…

Continue Reading

فازمتر دیجیتالی 7 سانت

فازمتر دیجیتالی • دارای چراغ قوه • قابلیت تشخیص محل قطعی سیم مشخصات فنی فازمتر دیجیتالی جیبی مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر دیجیتالی ٧سانت ٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت) ٧ســانتیمتر فــــــــولاد…

Continue Reading
Close Menu