فازمتر ۱۵ سانت جیبی

فازمتر ١٥.٥ سانتی • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر ۱۵.۵ سانت مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر ١٥/٥ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت) ١٥/٥ سانتیمتر فــــــــولاد…

ادامه خواندن

فازمتر جیبی

فازمتر کلاسیک ۱۴ سانتی • در بسته‌بندی ساده و مسواکی • در رنگهای سبز،آبی،قرمز،بنفش و زرد مشخصات فنی فازمتر جیبی مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر ۱۴ سانتی ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)…

ادامه خواندن
بستن منو

شرکـت امـیدپدیده نمایـنده فـعال می‌پذیرد.