سیستم نورپردازی

تأثیر نورپردازی مناسب بر میزان فروش فروشگاه‌ها

از مهم‌ترین هدف‌های نورپردازی در بیشتر محیط‌های داخلی ایجاد حس امنیت، تردد آسان، افزایش توانایی دید و افزایش بهره‌وری و بازدهی کارکنان است. قطعاً برای همه ما روشن است که عملکرد دو فروشگاه مشابه با نورپردازی‌های متفاوت یکی با نورپردازی مناسب و دیگری با نورپردازی ضعیف باهم تفاوت زیادی خواهند ... مطالعه این مقاله