محاسبه آنلاین روشنایی

مختصری در مورد محاسبات روشنایی:معرفی شاخص ها:جریان نوری را با Φ نشان میدهند و واحد آن " لومن " است . لومن خروجی هرلامپ بر روی جعبه آن درج شده است…

ادامه خواندن
بستن منو