لامپ های ال ای دی LED و محصولات روشنایی امیدپدیده

9-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ١٠ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ١٠ وات

12-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ١٢ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ١٢ وات

15-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ١٥ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ١٥ وات

20-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ۱۸ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ۱۸ وات

22-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ٢٢ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ٢٢ وات

20-t-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ٢٠ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ٢٠ وات

30-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ٣٠ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ٣٠ وات

40-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ٤٠ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ٤٠ وات

50-a.jpg

لامپ ال ای دی حبابی ٥٠ وات | امیدپدیده

لامپ حبابی
ال ای دی ٥٠ وات

85-a_1523940128.jpg

لامپ ال ای دی ۸۵ وات

لامپ حبابی
ال ای دی ۸۵ وات

4-a.jpg

لامپ فیلامنتی ٤ وات | امیدپدیده

لامپ اشکی
فیلامان ٤ وات

6w.jpg

لامپ ال ای دی اشکی ٦ وات | امیدپدیده

لامپ اشکی
ال ای دی ٦ وات

6-transparent-a.jpg

لامپ ال ای دی اشکی شفاف | امیدپدیده

لامپ اشکی شفاف
ال ای دی ٦ وات

7w-a.jpg

لامپ ال ای دی اشکی ٧ وات | امیدپدیده

لامپ اشکی
ال ای دی ٧ وات

COB-a.jpg

لامپ هالوژن ٧ وات COB | امیدپدیده

لامپ هالوژن
(COB)٧وات

COB-a.jpg

لامپ هالوژن ٥ وات COB | امیدپدیده

لامپ هالوژن
(COB)٥وات 

smd-a.jpg

لامپ هالوژن ٥ وات SMD | امیدپدیده

لامپ هالوژن
(SMD)٥وات

smd-a.jpg

لامپ هالوژن ٧ وات SMD | امیدپدیده

لامپ هالوژن
(SMD)٧وات

VT-CU19-a.jpg

فازمتر | امیدپدیده

فازمتر کلاسیک
 ۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)

VT-CU20-a.jpg

فازمتر دکمه ای | امیدپدیده

فازمتر کلاسیک
۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)

VT-CU15.5-a.jpg

فازمتر ١٥.٥ سانتی | امیدپدیده

فازمتر کلاسیک
۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)

VT-CU14-a.jpg

فازمتر ۱۴ سانتی | امیدپدیده

فازمتر کلاسیک
۵۰۰ ۔ ۱۰۰ (ولت)

VT-DGM16-a.jpg

فازمتر دیجیتال | امیدپدیده

فازمتر دیجیتال
٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت)

VT-DGM7-a.jpg

فازمتر دیجیتالی | امیدپدیده

فازمتر دیجیتال
٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت)

g-2-a.jpg

قاب لامپ اف.ام.ال | امیدپدیده

قاب دیواری آلومینیومی
(FML) ٥٥٭٢

g-1-a.jpg

قاب 36*4 | امیدپدیده

قاب دیواری آلومینیومی
(FML)٣٦٭٤

g-3-a.jpg

قاب FPL | امیدپدیده

قاب دیواری آلومینیومی
(FPL)٣٦٭٤

برخی مشخصات لامپ های ال ای دی امیدپدیده
● دارای نشان استاندارد ملی ایران
● دارای ١٥ ماه ضمانت تعویض امیدپدیده
● بدون جیوه و دوستدار محیط زیست
● درای برچسب انرژی +A

دانلود کاتالوگ محصولات امیدپدیده ( بروز رسانی۱۳۹۷ )