تهران، گاندی جنوبی، کوچه کوچه پالیزوانی، پلاک ۳، واحد ۶