خوشحالیم که میخواهید به جمع همکاران ما بپیوندید . فرم زیر جهت آشنایی بیشتر ما با شما طراحی شده و اطلاعات درج شده در آن نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.
خواهشمندیم فرم زیر را به دقت پرکنید.(پر کردن موارد ستاره دار اجباری میباشد)

مشخصات فردی
مشخصات محل کسب
مشخصات مالی
مشخصات حساب جاری (جهت استعلام گردش مالی)